page_head_bg

Máy móc chuyển đổi

Ứng dụng mã hóa / Máy móc chuyển đổi

Bộ mã hóa để chuyển đổi máy móc

Trong máy móc chuyển đổi, bộ mã hóa cung cấp phản hồi về tốc độ, hướng và khoảng cách.Các hoạt động tốc độ cao, được kiểm soát chính xác như cuộn, cán, gấp, ghép, dán, cắt khuôn, cắt theo chiều dài và các hoạt động khác là những ứng dụng điển hình cho bộ mã hóa quay.

Phản hồi chuyển động trong ngành chuyển đổi

Ngành chuyển đổi thường sử dụng bộ mã hóa cho các chức năng sau:

  • Phản hồi động cơ- Động cơ truyền động để chuyển đổi máy móc
  • Truyền đạt- Máy cấp liệu để chuyển đổi máy móc, máy cắt theo chiều dài
  • Thời gian đánh dấu đăng ký- Máy cắt, máy dập, thiết bị xếp chồng tự động
  • Căng thẳng web- Chuyển đổi màng, lớp phủ, máy cắt, máy cuộn lại
converting-packaging-applications

Gửi tin nhắn

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi

Trên đường