page_head_bg

Bộ mã hóa loại bánh răng

  • GE-A Series Sine/ Cosine Output Signals Gear Type Encoder

    GE-A Sê-ri Tín hiệu đầu ra sin / Cosine Bộ mã hóa loại bánh răng

    Bộ mã hóa loại bánh răng GE-A là bộ mã hóa gia tăng không tiếp xúc để đo tốc độ quay và vị trí.Dựa trên công nghệ cảm biến Điện trở từ đường hầm (TMR) độc đáo của Gertech, chúng cung cấp tín hiệu sin / cos vi phân trực giao với chất lượng cao, cùng với tín hiệu chỉ số và tín hiệu nghịch đảo của chúng.Dòng GE-A được thiết kế cho các bánh răng mô-đun 0,3 ~ 1,0 với các số răng khác nhau.